Ωράριο Λειτουργίας

Post thumbail 1

Πρότυπη Προσχολική Αγωγή για παιδιά από 2 μηνών έως την υποχρεωτική εκπαίδευση


Πρότυπη Προσχολική Αγωγή

Ωράριο λειτουργίας 7.00 πμ. με 4.00 μμ.

Λειτουργεί 11 μήνες το χρόνο με δυνατότητα παράτασης και τον Αύγουστο.


Ώρες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.

Ωράριο λειτουργίας απογευματινού τμήματος δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών 4.00 μ.μ με 9.00 μ.μ. (ΚΔΑΠ)
Επικοινωνήστε μαζί μας και εμπιστευθείτε τα παιδιά σας στο ΚΔΑΠ